Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr XLVI/351/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą nr LIV/392/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

W związku z aktualizacją treści Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do 2020 r. dokonać zmian uchwały nr XL/266/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2008 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do 2020 roku poprzez nadanie nowego brzmienia treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/351/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (341 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.03.27
Data udostępnienia: 2014.04.09 18:44:33
Liczba odwiedzin strony: 1279 (ostatnie odwiedziny 2021.04.16 07:22:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny