Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr XLVI/353/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późniejszymi zmianami, Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmian w uchwale Rady Miasta Lędziny nr XLIII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Lędzinach w następujący sposób: §2 otrzymuje brzmienie: "Obwód szkoły obejmuje ulice: 25-lecia, 30-lecia, Ananasowa, Betonowa, Botaniczna, Chrobrego, Dębowa, Dobra, Działkowców, Ekonomiczna, Fredry, Gajowa, Grunwaldzka, Gwarków, Hołdunowska, Kilińskiego, Kolonia Piast, Kopalniana, Kordiana, Kraszewskiego, Kwiatowa, Lewandowskiej, Lędzińska do nr 54, Ławecka, Makuszyńskiego - numery nieparzyste, Matki Boskiej Różańcowej, Mickiewicza, Miła, Murckowska, Ogrodowa, Owocowa, Palmowa, Podmiejska - numery parzyste, Pogodna, Pokoju do nr 48, Poziomkowa, Przodowników, Radosna, Ratusz, Reymonta, Różana, Ruberga, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Storczyków, Szewczyka, Traugutta, Tyszki, Ułańska, Wandy, Waryńskiego, Zacisze, Żeromskiego.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.03.27
Data udostępnienia: 2014.04.09 18:44:33
Liczba odwiedzin strony: 537 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:25:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny