Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr XLVII/367/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2014 w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych - sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. - druk sejmowy nr 1699)

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z §15 ust. 2 ppkt. b Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

Rada Miasta Lędziny popiera wspólne stanowisko regionalnych organizacji samorządowych - sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych przyjęte na spotkaniu w Poznaniu w dniu 17 marca 2014 r. w sprawie: prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. - druk sejmowy nr 1699), którego treść stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§2

Uchwała Rady Miasta Lędziny zostanie przekazana Prezydentowi RP.

§3

Kopia uchwały Rady Miasta Lędziny zostanie przesłana do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ul. Kościuszki 43/5, 40-048 Katowice) - jednego z sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/367/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (89 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.04.24
Data udostępnienia: 2014.05.15 23:20:51
Liczba odwiedzin strony: 427 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:33:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny