Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr XLVIII/378/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.05.2014 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez gminę Lędziny działalności w zakresie telekomunikacji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, b i c w związku z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. nr 106, poz. 675 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyraża się zgodę na wykonanie przez gminę Lędziny działalności w zakresie telekomunikacji w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, która może obejmować:

  1. budowę i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej oraz nabywanie praw do infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej;
  2. dostarczanie sieci telekomunikacyjnej i zapewnianie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej;
  3. świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych usług na rzecz:
    1. przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
    2. podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne;
    3. użytkowników końcowych – w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju i usług telekomunikacyjnych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.05.29
Data udostępnienia: 2014.06.10 22:59:11
Liczba odwiedzin strony: 490 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:25:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny