Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr XLIX/382/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2014 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/117/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 października 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 w związku z art. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmian w uchwale nr XVII/117/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 października 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny z późniejszymi zmianami w następujący sposób:

  1. w §37 ust. 1 litera "f" wyrazy "w odrębnej uchwale" zastępuje się wyrazami "w załączniku nr 4 do Statutu",
  2. wprowadzić załącznik nr 4 do Statutu o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/382/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (99 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.06.26
Data udostępnienia: 2014.07.07 23:21:24
Liczba odwiedzin strony: 457 (ostatnie odwiedziny 2020.05.23 19:52:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny