Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr XLIX/385/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2014 w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych określonych uchwałą nr III/10/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami, Rada Miasta uchwala:

§1

Ustala się obwody szkolne znajdujące się na terenie gminy Lędziny dla poszczególnych placówek oświatowych:

 1. obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach, ul. Paderwskiego 5, obejmujący ulice: Asnyka, Blych, Bracka, Brzechwy, Cała, Długosza, Fiołkowa, Gałczyńskiego, Głogowa, Górecka, Górnicza, Grodziskowa, Harfowa, Irysowa, Jagiellońska, Jemiołowa, Karłowicza, Kącik, Księdza Głucha, Księdza Kontnego, Korzeniowskiego, Księdza Kupilasa, Lędzińska od nr 66, Lipcowa, Lipuszowa, Lompy, Łanowa, Łukasińskiego, Makuszyńskiego, Małkowiec, Matejki, Miarki, Miłosza, Modra, Moniuszki, 3-Maja, Oficerska, Olimpijska, Paderewskiego, Panoramy, Partyzantów, PCK, Plebiscytowa, Podgórna, Pokoju od nr 49, Porzeczkowa, Prusa, Rachowy, Reja, Sienkiewicza, Jana III Sobieskiego, Stadionowa, Strzyżówka, Trójkątna, Wapienna, Wiosenna, Wygody, Wysoka, Wyspiańskiego, Zabytkowa, Zakole, Zamkowa, Zamoście, Zawiszy Czarnego,
 2. obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach, ul. Hołdunowska 13, obejmujący ulice: 25-lecia, 30-lecia, Ananasowa, Betonowa, Botaniczna, Chrobrego, Dębowa, Dobra, Działkowców, Ekonomiczna, Fredry, Gajowa, Grunwaldzka, Gwarków, Hołdunowska, Kilińskiego, Kolonia Piast, Kopalniana, Kordiana, Kraszewskiego, Kwiatowa, Lewandowskiej, Lędzińska do nr 65, Ławecka, Makuszyńskiego - numery nieparzyste, Matki Boskiej Różańcowej, Mickiewicza, Miła, Murckowska, Ogrodowa, Owocowa, Palmowa, Podmiejska - numery parzyste, Pogodna, Pokoju do nr 48, Poziomkowa, Przodowników, Radosna, Ratusz, Reymonta, Różana, Ruberga, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Storczyków, Szewczyka, Traugutta, Tyszki, Ułańska, Wandy, Waryńskiego, Zacisze, Żeromskiego,
 3. obwód Zespołu Szkół w Lędzinach, ul. Goławiecka 36 obejmujący ulice: Azaliowa, Czapli, Czeremchy, Dzikowa, Folwarczna, Goławiecka, Gronowa, Kopciowicka, Leśna, Polna, Poprzeczna, Szenwalda, Spółdzielcza, Ziemowita,
 4. obwód Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach, ul. Pokoju 29, obejmujący ulice: Asnyka, Blych, Bracka, Brzechwy, Cała, Długosza, Fiołkowa, Gałczyńskiego, Głogowa, Górecka, Górnicza, Grodziskowa, Harfowa, Irysowa, Jagiellońska, Jemiołowa, Karłowicza, Kącik, Księdza Głucha, Księdza Kontnego, Korzeniowskiego, Księdza Kupilasa, Lędzińska od nr 66, Lipcowa, Lipuszowa, Lompy, Łanowa, Łukasińskiego, Makuszyńskiego, Małkowiec, Matejki, Miarki, Miłosza, Modra, Moniuszki, 3-Maja, Oficerska, Olimpijska, Paderewskiego, Panoramy, Partyzantów, PCK, Plebiscytowa, Podgórna, Pokoju od nr 49, Porzeczkowa, Prusa, Rachowy, Reja, Sienkiewicza, Jana III Sobieskiego, Stadionowa, Strzyżówka, Trójkątna, Wapienna, Wiosenna, Wygody, Wysoka, Wyspiańskiego, Zabytkowa, Zakole, Zamkowa, Zamoście, Zawiszy Czarnego,
 5. obwód Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach, ul. Hołdunowska 72, obejmujący ulice: 25-lecia, 30-lecia, Ananasowa, Betonowa, Botaniczna, Chrobrego, Dębowa, Dobra, Działkowców, Ekonomiczna, Fredry, Gajowa, Grunwaldzka, Gwarków, Hołdunowska, Kilińskiego, Kolonia Piast, Kopalniana, Kordiana, Kraszewskiego, Kwiatowa, Lewandowskiej, Lędzińska do nr 65, Ławecka, Makuszyńskiego - numery nieparzyste, Matki Boskiej Różańcowej, Mickiewicza, Miła, Murckowska, Ogrodowa, Owocowa, Palmowa, Podmiejska - numery parzyste, Pogodna, Pokoju do nr 48, Poziomkowa, Przodowników, Radosna, Ratusz, Reymonta, Różana, Ruberga, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Storczyków, Szewczyka, Traugutta, Tyszki, Ułańska, Wandy, Waryńskiego, Zacisze, Żeromskiego.

§2

Traci moc:

 1. §2 uchwały nr XLIV/04/99 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.04.1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach;
 2. §2 uchwały nr XLV/04/99 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.04.1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach;
 3. §2 uchwały nr XLVI/04/99 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.04.1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach;
 4. §2 uchwały nr XLIII/04/99 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.04.1999 roku w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Lędzinach;
 5. §2 uchwały nr XLII/04/99 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.04.1999 roku w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Lędzinach;
 6. uchwała nr XLVI/354/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach;
 7. uchwała nr XLVI/355/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLV/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach;
 8. uchwała nr XLVI/356/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach;
 9. uchwała nr XLVI/352/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Lędzinach;
 10. uchwała nr XLVI/353/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Lędzinach;
 11. uchwała nr XLVII/365/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach;
 12. uchwała nr XLVII/366/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Lędzinach.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.06.26
Data udostępnienia: 2014.07.07 23:21:24
Liczba odwiedzin strony: 612 (ostatnie odwiedziny 2020.05.24 23:34:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny