Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr XLIX/392/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2014 w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczącego uchwały nr PR.0007.96.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów w związku z sytuacją w branży górnictwa węgla kamiennego

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz §15 ust. 2 lit. "b" Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

Stanowisko Rady Miasta Lędziny dotyczące uchwały nr PR.0007.96.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów w związku z sytuacją w branży górnictwa węgla kamiennego, o treści: "Rada Miasta Lędziny popiera apel, zawarty w ww. uchwale z uwagi na fakt, że w opinii Rady sytuacja branży górniczej węgla kamiennego jest niepokojąca. Należałoby podjąć takie działania, które nie dopuszczą do upadku istotnej gałęzi gospodarki narodowej, a co za tym idzie masowych zwolnień pracowników kopalń".

§2

Treść niniejszej uchwały przesłać do przewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska oraz Prezesa Rady Ministrów.

§3

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.06.26
Data udostępnienia: 2014.07.08 19:15:08
Liczba odwiedzin strony: 464 (ostatnie odwiedziny 2020.05.23 11:19:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny