Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr L/405/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 593 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Przyjąć Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwała nr XLIX/387/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/405/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (800 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.08.18
Data udostępnienia: 2014.08.26 22:37:52
Liczba odwiedzin strony: 985 (ostatnie odwiedziny 2021.04.18 18:13:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny