Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr LI/409/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

W uchwale nr XLIII/310/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny z późniejszymi zmianami, zmienia się tabelę nr 1, tabelę nr 2, tabelę nr 6 oraz załącznik nr 1 i załącznik nr 2 oraz wprowadza się następujące zmiany:

 1. w §1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2014 rok o kwotę 63 639,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
  1. zwiększa się dochody bieżące (tabela nr 1) o kwotę 63 639,50 zł,
 2. w §2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2014 rok o kwotę 63 639,50 zł w tym:
  1. zwiększa się wydatki bieżące (tabela nr 2) o kwotę 63 639,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z czego:
   1. zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 63 582,98 zł, w tym:
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 63 582,98 zł,
   2. zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 56,52 zł,
 3. w §3 zwiększa się o kwotę 31 839,50 zł dotacje i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (tabela nr 6) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w §7 zwiększa się limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2014 roku o kwotę 6 000 000,00 zł,
 5. w §9 zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela nr 1) oraz o kwotę 30 000,00 zł wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień związanych z narkomanią (tabela nr 2),
 6. w §12 zwiększa się kwotę dotacji o 56,52 zł zmieniając załącznik nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 7. w §13 zwiększa się o kwotę 2 768,00 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatki nimi sfinansowane zmieniając załącznik nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/409/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (88 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/409/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (93 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/409/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (88 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr LI/409/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (84 KB).

Załącznik nr 5 do uchwały nr LI/409/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (84 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.09.25
Data udostępnienia: 2014.10.06 17:24:56
Liczba odwiedzin strony: 428 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:33:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny