Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr LII/417/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 9.10.2014 w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczącego likwidacji przez Kompanię Węglową SA uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z §15 ust. 2 ppkt c Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

Stanowisko Rady Miasta Lędziny dotyczące likwidacji przez Kompanię Węglową SA uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta w zakresie przesłania treści stanowiska:

  • Kompanii Węglowej SA oraz działającym przy niej związkom zawodowym,
  • gminom na terenie, których działają kopalnie wchodzące w skład Kompanii Węglowej SA,
  • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • Ministerstwu Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/417/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (81 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.10.09
Data udostępnienia: 2014.11.05 20:32:24
Liczba odwiedzin strony: 444 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:24:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny