Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr LIII/418/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny 2014-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. 2013, poz. 86), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Zmienia się uchwałę nr XLIII/309/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2014-2024 z późniejszymi zmianami w następujący sposób:
    1. załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lędziny na lata 2014-2025, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
    2. załącznik nr 2 do uchwały - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
    3. załącznik nr 3 - objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025 Miasta Lędziny, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/418/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (90 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/418/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (100 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/418/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (73 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.10.30
Data udostępnienia: 2014.11.05 20:32:24
Liczba odwiedzin strony: 409 (ostatnie odwiedziny 2020.05.24 13:30:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny