Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr LIII/425/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 w sprawie przekazania przez gminę Lędziny zadań z zakresu oświaty w części dotyczącej nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Na podstawie art. 5 ust. 5 i 5b oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Powierza się miastu Pszczyna prowadzenie zadania publicznego w zakresie nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla dzieci z terenu gminy Lędziny w pozaszkolnym punkcie katechetycznym zlokalizowanym w Pszczynie przy ul. Sokoła 7.

§2

Upoważnia się burmistrza miasta Lędziny do zawarcia z burmistrzem miasta Pszczyna szczegółowego porozumienia w sprawie finansowania przez gminę Lędziny zadań, o których mowa w §1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.10.30
Data udostępnienia: 2014.11.05 20:32:24
Liczba odwiedzin strony: 419 (ostatnie odwiedziny 2020.05.25 06:02:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny