Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr I/5/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2014 w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Miasta

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), w związku z §61 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny zatwierdzonego uchwałą nr XVII/117/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny z późniejszymi zmianami, Rada Miasta uchwala:

§1

Wybrać następujące osoby na członków komisji stałych Rady Miasta Lędziny:

 1. Komisja Budżetu, Finansów i Samorządności:
  1. przewodniczący komisji radna Fojcik Ewa,
  2. członkowie:
   • radna Ostrowska Elżbieta,
   • radny Urbańczyk Edward,
   • radny Gondzik Janusz,
   • radna Sinder Halina,
   • radna Wysocka Anna,
 2. Komisja Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego:
  1. przewodniczący komisji radny Kula Arkadiusz,
  2. członkowie:
   • radny Koziol Aleksander,
   • radna Ostrowska Elżbieta,
   • radna Fojcik Ewa,
   • radny Kowalczyk Tadeusz,
   • radna Sinder Halina,
 3. Komisja ds. Infrastruktury:
  1. przewodniczący komisji radny Kwoka Tomasz,
  2. członkowie:
   • radny Kula Arkadiusz,
   • radny Kostyra Tomasz,
   • radny Koziol Aleksander,
   • radny Kolny Karol,
   • radny Rudol Zdzisław,
 4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:
  1. przewodniczący komisji radny Urbańczyk Edward,
  2. członkowie:
   • radny Handy Hubert,
   • radna Wysocka Anna,
   • radna Ostrowska Elżbieta,
   • radny Gondzik Janusz,
   • radny Kwoka Tomasz,
 5. Komisja ds. Ochrony Środowiska:
  1. przewodniczący komisji radny Gondzik Janusz,
  2. członkowie:
   • radny Kwoka Tomasz,
   • radna Fojcik Ewa,
   • radny Kostyra Tomasz,
   • radny Kowalczyk Tadeusz,
   • radna Wysocka Anna,
   • radny Handy Hubert.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.11.27
Data udostępnienia: 2014.12.11 19:07:18
Liczba odwiedzin strony: 471 (ostatnie odwiedziny 2020.05.27 22:06:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny