Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr II/6/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 4.12.2014 w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia burmistrza miasta Lędziny Krystyny Wróbel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1c ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Określić wysokość wynagrodzenia burmistrza miasta Lędziny w następujący sposób:

  1. wynagrodzenie zasadnicze 5 850,00 zł,
  2. dodatek funkcyjny 2 100,00 zł,
  3. dodatek za wysługę lat w wysokości 20% 1 170,00 zł,
  4. dodatek specjalny na okres od dnia objęcia obowiązków przez burmistrza miasta VII kadencji w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie w kwocie 3 180,00 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.12.04
Data udostępnienia: 2014.12.12 20:47:41
Liczba odwiedzin strony: 479 (ostatnie odwiedziny 2020.05.26 15:30:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny