Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr III/11/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 12 miesięcy - kolejnej umowy w przedmiocie najmu części pomieszczeń oraz części gruntu stanowiącego własność gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na czas oznaczony 12 miesięcy - kolejnej umowy w przedmiocie najmu:

  1. pomieszczeń przeznaczonych na działalność ING Bank Śląski SA Centrala w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, a mieszczących się w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55, zlokalizowanych na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2466/184, stanowiącej własność gminy Lędziny, zapisanej w księdze wieczystej KAIT/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach: pomieszczenia biurowe o powierzchni 205,7 m2,
  2. część gruntu pod pomieszczenie bankomatu o powierzchni 7,0 m2 oraz części gruntu stanowiącego 10 miejsc parkingowych o łącznej powierzchni 125 m2 położonego na ww. działce opisanej w pkt. 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.12.29
Data udostępnienia: 2015.01.15 21:14:30
Liczba odwiedzin strony: 423 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:24:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny