Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr III/15/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 465), Rada Miasta uchwala:

§1

W zakresie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

W zakresie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

W zakresie wzorów deklaracji na podatek rolny określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

W zakresie wzorów deklaracji na podatek leśny określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Traci moc uchwała nr XV/110/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych z późniejszymi zmianami.

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/15/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (117 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (130 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/15/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (108 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/15/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (125 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.12.29
Data udostępnienia: 2015.01.16 22:18:11
Liczba odwiedzin strony: 462 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:33:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny