Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr III/16/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 w sprawie pomocy finansowej dla województwa śląskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Udziela się pomocy finansowej województwu śląskiemu na realizację organizacji publicznej komunikacji zbiorowej na liniach komunikacyjnych organizowanych przez KZK GOP w Katowicach, wykonywanej poza jego obszarem działania a przebiegającej przez gminę Lędziny w kwocie 780 208,01 zł.

§2

Środki finansowe, o których mowa w §1 zostaną przekazane z budżetu gminy Lędziny na rok 2015 r.

§3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady jej rozliczania określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem śląskim a gminą Lędziny.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.12.29
Data udostępnienia: 2015.01.16 22:18:11
Liczba odwiedzin strony: 408 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:33:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny