Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr IV/27/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.01.2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 48 ust. 1, 5, 6 pkt 2 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654) oraz §14 ust. 1 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach zatwierdzonego uchwałą nr XLIX/390/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłaszania tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, Rada Miasta uchwala:

§1

Powołać Radę Społeczną Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach w składzie:

 • przewodnicząca: pani Krystyna Wróbel - burmistrz miasta Lędziny,
 • członkowie:
  1. pan Zdzisław Rudol - radny Rady Miasta Lędziny VII kadencji,
  2. pan Edward Urbańczyk - radny Rady Miasta Lędziny VII kadencji,
  3. pan Henryk Barcik,
  4. pan Kazimierz Bukowiec,
  5. pan Zygmunt Folta,
  6. pani Dorota Biadała - przedstawiciel wojewody.

§2

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Społecznej zwołuje się na dzień 3 lutego 2015 roku w Urzędzie Miasta w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.22
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:20
Liczba odwiedzin strony: 507 (ostatnie odwiedziny 2020.07.11 05:36:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny