Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr VII/42/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2015 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2014 z realizacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), w związku z §4 ust. 11 uchwały Rady Miasta Lędziny nr XLIV/334/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r., poz. 731), Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie z realizacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach za rok 2014.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć przewodniczącemu Rady Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr VII/42/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (251 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.25
Data udostępnienia: 2015.04.10 19:20:07
Liczba odwiedzin strony: 572 (ostatnie odwiedziny 2020.07.12 16:46:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny