Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr VII/46/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2015 w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Popiera się stanowisko gminy Kobiór dotyczące podjęcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego, przyjęte uchwałą nr XXXI/236/14 Rady Gminy Kobiór, z dnia 22 maja 2014 roku.

§2

Niniejszą uchwałę przekazuje się wszystkim organom stanowiącym gmin i powiatów województwa śląskiego w formie elektronicznej oraz Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów, posłom i senatorom z terenu województwa śląskiego, marszałkowi województwa, Zarządowi Związku Powiatów Polskich, Zarządowi Związku Miast Polskich, Zarządowi Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.25
Data udostępnienia: 2015.04.10 19:20:07
Liczba odwiedzin strony: 468 (ostatnie odwiedziny 2020.07.09 04:49:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny