Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr VIII/51/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.04.2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr L/397/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany §1 uchwały Rady Miasta Lędziny nr L/397/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego, który otrzymuje następujące brzmienie: "Udziela się pomocy finansowej powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej i dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w Lędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów"" w kwocie 1 127 801,71 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset jeden złotych 71/100).".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.30
Data udostępnienia: 2015.05.08 20:41:36
Liczba odwiedzin strony: 489 (ostatnie odwiedziny 2020.10.15 02:32:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny