Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr VIII/54/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.04.2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXXIX/245/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.08.2005 w sprawie przyjęcia "Operacyjnego planu polepszenia jakości powietrza w gminie Lędziny" oraz uchwałą nr XXXII/181/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2005 w sprawie przyjęcia "Systemu zarządzania energią i środowiskiem w gminie Lędziny" w ramach "Komunalnej polityki ekoenergetycznej gminy Lędziny" przyjętej uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XXXIV/194/05 z dnia 24.02.2005 r., Rada Miasta uchwala:

§1

Rada Miasta Lędziny wyraża wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lędziny w ramach kompleksowego programu działań w zakresie energii i poprawy jakości powietrza na lata 2015-2020.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.30
Data udostępnienia: 2015.05.08 20:41:36
Liczba odwiedzin strony: 493 (ostatnie odwiedziny 2020.07.09 04:49:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny