Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr VIII/57/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.04.2015 w sprawie poparcia "Rezolucji Rady Miasta Oświęcim w sprawie sprzeciwu wobec stanowiska Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-I wraz z obwodnicą Oświęcimia"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz §15 ust. 2 lit. b Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, w ramach wsparcia działań miasta Oświęcim odnośnie realizacji budowy drogi ekspresowej S-1 na odcinku Mysłowice-Kosztowy w kierunku Bielska-Białej, w tym budowy obwodnicy wraz z mostem na rzece Soła, z uwagi na znaczenie tej inwestycji dla rozwoju gospodarczego naszego regionu, Rada Miasta uchwala:

§1

Popiera się wezwanie zawarte w "Rezolucji Rady Miasta Oświęcim w sprawie sprzeciwu wobec stanowiska Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-1 wraz z obwodnicą Oświęcimia", stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

§2

Niniejszą uchwałę przekazuje się Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, marszałkowi województwa śląskiego oraz prezydentowi miasta Oświęcim.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/57/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (91 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.30
Data udostępnienia: 2015.05.08 20:41:36
Liczba odwiedzin strony: 476 (ostatnie odwiedziny 2020.07.11 15:56:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny