Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr IX/65/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

W uchwale nr IV/24/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny z późniejszymi zmianami, zmienia się tabelę nr 1, tabelę nr 2, tabelę nr 3, tabelę nr 7 i załącznik nr 1 oraz wprowadza się następujące zmiany:

 1. w §1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2015 rok o kwotę 1 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  1. zwiększa się dochody bieżące (tabela nr 1) o kwotę 1 160 000,00 zł,
  2. zwiększa się dochody majątkowe (tabela nr 1) o kwotę 640 000,00 zł,
 2. w §2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2015 rok o kwotę 3 200 000,00 zł w tym:
  1. zwiększa się wydatki bieżące (tabela nr 2) o kwotę 2 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z czego:
   1. zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2 400 000,00 zł, w tym:
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1 192 500,00 zł;
    • wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 207 500,00 zł,
  2. zwiększa się wydatki majątkowe (tabela nr 3) o kwotę 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
   1. zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 800 000,00 zł,
 3. w §4 zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 1 400 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 400 000,00 zł,
 4. w §5 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 400 000,00 zł, dokonując zmiany tabeli nr 7, której ujednoliconą wersję stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w §10 zwiększa się dochody tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 1) o kwotę 114 377,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 6. w §12 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 20 000,00 zł zmieniając załącznik nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/65/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (94 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/65/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (96 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/65/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (91 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/65/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (88 KB).

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/65/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (87 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.05.28
Data udostępnienia: 2015.06.10 19:34:33
Liczba odwiedzin strony: 650 (ostatnie odwiedziny 2020.07.10 05:54:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny