Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr IX/75/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 w sprawie złożenia sprostowania niezgodnych z prawdą stwierdzeń zawartych w artykule prasowym z wywiadu jaki złożyła w maju br. burmistrz miasta Lędziny dla Dziennika Zachodniego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w gminie Lędziny

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Wystąpić do wydawcy gazety Dziennik Zachodni z wnioskiem o zamieszczenie w przedmiotowej gazecie zgodnego z prawdą stanowiska burmistrz Lędziny tj. sprostowania w sprawie faktycznego stanowiska jakie wyraziła Rada Miasta Lędziny w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w gminie Lędziny oraz opinii Rady o konieczności przeprowadzenia referendum w tej sprawie.
  2. Działania w sprawie należy podjąć niezwłocznie od chwili uprawomocnienia się uchwały.

§2

  1. Umieścić w gazecie gminnej "Lędziny teraz" informację nt. wyników imiennego głosowania w sprawie likwidacji Straży Miejskiej, jakie miało miejsce podczas sesji Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2015 r.
  2. W artykule ująć informację na temat wyrażonego podczas publicznej dyskusji, w ramach sesji, stanowiska radnych w tym tych zrzeszonych w klubie "Mała Ojczyzna" odnośnie konieczności przeprowadzenia niezwłocznego referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w gminie Lędziny.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.05.28
Data udostępnienia: 2015.06.10 19:34:33
Liczba odwiedzin strony: 499 (ostatnie odwiedziny 2020.07.09 04:50:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny