Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr XV/102/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.08.2015 w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 162 §9 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2016 r. do 2019 r. w trybie art. 162 §9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 2. Upoważnia się przewodniczącą Rady Miasta Lędziny do przesłania, łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:
  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. nazwisko rodowe;
  3. imiona rodziców wraz z nazwiskiem rodowym matki;
  4. data i miejsce urodzenia;
  5. nr PESEL.

§2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także zamieszczeniu jej treści na stronie internetowej www.ledziny.pl.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.27
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:00
Liczba odwiedzin strony: 438 (ostatnie odwiedziny 2020.07.12 13:28:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny