Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr XV/103/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.08.2015 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli doraźnej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta poza planem kontroli uchwalonym w 2015 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), §83 ust. 4 i 5 w związku z §86 ust. 1 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

Przeprowadzić kontrolę doraźną organu wykonawczego - burmistrza miasta Lędziny.

§2

Tematem kontroli będzie:

  1. przestrzeganie przez organ wykonawczy przepisów prawa w zakresie udzielonych upoważnień lub pełnomocnictw, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu osób upoważnionych do danych objętych ochroną danych osobowych, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, dostępu do akt osobowo-płacowych i przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Informacji osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

§3

Rada Miasta wyraża zgodę na bezkosztowe powołanie osób spoza rady (rzeczoznawców, ekspertów i biegłych), nie wchodzących w skład zespołu kontrolnego w celu oceny merytorycznej zebranego materiału dowodowego w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych i dokonania obiektywnych ustaleń stanu faktycznego, opisanego w protokole kontroli po jej zakończeniu.

§4

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej zrealizowanie powinno nastąpić w okresie nieprzekraczającym dwóch miesięcy.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.27
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:01
Liczba odwiedzin strony: 521 (ostatnie odwiedziny 2020.09.25 23:57:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny