Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr XV/89/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.08.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235 pkt 3, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

W uchwale nr IV/24/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

  1. w §1 dokonać zmian w tabeli nr 1 - "Dochody gminy na 2015 rok", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. w §2 dokonać zmian w tabeli nr 2 - "Planowane wydatki bieżące miasta Lędziny na 2015 rok", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. w §2 pkt 2 dokonać zmian w tabeli nr 3 - "Wydatki majątkowe gminy na 2015 rok".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/89/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (87 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/89/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (93 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/89/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (88 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.27
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:00
Liczba odwiedzin strony: 520 (ostatnie odwiedziny 2020.10.20 08:19:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny