Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr XV/92/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.08.2015 w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz §45 ust. 1 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2015 r. poz. 3232), w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach nr CXXXII/22/2015 z dnia 21.07.2015 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach miasta Lędziny oraz wnioskowania do rad gmin o przyjęcie statutu Związku, Rada Miasta uchwala:

§1

Przyjąć zmianę w statucie Związku, polegającą na dodaniu w §2 statutu kolejnego punktu w brzmieniu "Lędziny".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.27
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:00
Liczba odwiedzin strony: 389 (ostatnie odwiedziny 2020.07.09 22:19:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny