Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0152/12/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.03.2007 w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miasta Lędziny na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249 poz. 2104 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam dla Urzędu Miasta Lędziny plan finansowy na 2007 rok zgodny z załącznikami od nr 1-7.

§2

Wszystkie zmiany wpływające na wielkość kwot uchwalonego budżetu miasta muszą być bezwzględnie omówione i zaakceptowane przez burmistrza miasta, czy to w postaci zarządzenia burmistrza miasta lub uchwalone przez Radę Miasta przed terminem realizacji. Za termin realizacji uznaje się w szczególności podpisanie umowy, zlecenie usługi lub dokonanie zakupu.

§3

Przypomina się, że w toku wykonywania budżetu miasta przez poszczególne wydziały, referaty i samodzielnych inspektorów UM obowiązują zasady gospodarki finansowej zgodne z art. 138 ustawy o finansach publicznych, z bezwzględnym przestrzeganiem zasady oszczędnego wydatkowania środków na realizowane zadania.

§4

Zobowiązuje się wszystkich naczelników wydziałów, kierowników referatów oraz samodzielnych inspektorów UM do prowadzenia rejestrów "Zaangażowanie" i przedstawienie ich w Wydziale Finansowym w postaci sprawozdania. Wzór sprawozdania określony został w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 6/2002 burmistrza miasta Lędziny z dnia 28.03.2002 r. i stanowi dowód księgowy który jest podstawą ewidencji "Zaangażowania" wydatków budżetowych w UM.

§5

Sprawozdanie o którym mowa w punkcie 4 będzie obejmowało stan na ostatni dzień kończącego się kwartału. Ustala się termin przekazania do Wydziału Finansowego sprawozdania na 15 dzień po danym kwartale. Natomiast na dzień 31.12. roku budżetowego obowiązuje sporządzenie korekty wykazanego w sprawozdaniach "Zaangażowanie" na "plus" lub "minus', po której pozostanie tylko stan niezapłaconych zobowiązań. Zobowiązania te zostaną uregulowane z budżetu miasta roku następnego - uszczuplając w ten sposób kwotę planowanych wydatków.

§6

Pracownicy UM są zobowiązani do przestrzegania prawa, a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszą wszyscy pracownicy, którzy popełnią czyny określone w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. nr 14/2005 poz. 114 z późn. zm.).

§7

Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników referatów i samodzielnych inspektorów UM do realizacji postanowień określonych w niniejszym zarządzeniu oraz do poinformowania podległych pracowników o obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie.

§8

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia i obowiązuje do realizacji budżetu miasta w 2007 roku.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0152/12/07

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (41 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0152/12/07

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (74 KB).

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0152/12/07

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (46 KB).

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0152/12/07

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (30 KB).

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0152/12/07

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (30 KB).

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0152/12/07

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (29 KB).

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0152/12/07

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Czudaj, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 22, e-mail: rczudaj@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.03.29
Data udostępnienia: 2007.06.11 21:31:49
Liczba odwiedzin strony: 2059 (ostatnie odwiedziny 2021.04.16 07:33:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny