Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.617.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.10.2013 w sprawie Planu ochrony informacji niejawnych Urzędu Miasta Lędziny

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5 oraz art. 43 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228), zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam i wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta Lędziny, Plan ochrony informacji niejawnych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc zarządzenie nr 0151/724/10 burmistrza miasta Lędziny z dnia 4.01.2010 w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Lędziny.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 0050.617.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (184 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.10.29
Data udostępnienia: 2013.11.12 21:59:26
Liczba odwiedzin strony: 1411 (ostatnie odwiedziny 2021.04.19 00:08:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny