Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr IX/71/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 w sprawie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Miasta uchwala:

§1

Uznać złożoną przez panią [...] skargę na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach za zasadną.

§2

Zobowiązać burmistrza miasta do podjęcia odpowiednich działań w stosunku do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach mających na celu rozwiązanie zaistniałego konfliktu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Załącznik do uchwały nr IX/71/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (923 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.05.28
Data udostępnienia: 2015.06.10 19:34:33
Liczba odwiedzin strony: 457 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 15:00:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny