Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na dostawę głowic do aparatu USG ALOKA SSD 4000 (02/DAG/2012)

Data ogłoszenia przetargu: 28.05.2012
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny
tel.: (0 32) 216 77 01
e-mail: mzozledziny@interia.pl
Przedmiot zamówienia: Dostawa głowic do aparatu USG ALOKA SSD 4000 - głowica fabrycznie nowa - liniowa - głowica fabrycznie nowa - conwex.
1. Głowica fabrycznie nowa - liniowa do aparatu USG ALOKA SSD 4000 - do badań naczyniowych oraz małych narządów - zakres częstotliwości 5-10 Hz - szerokość głowicy 38-42 mm.
2. Głowica fabrycznie nowa - convex do aparatu USG ALOKA SSD 4000 - do diagnostyki przezbrzusznej oraz ginekologiczno-położnicza - zakres częstotliwości 2,5-6 Hz - rodzaju głowicy - kąt 60 stopni promień R60.
KOD CPV: 33.10.00.00-1.
Termin realizacji zamówienia: 14 dni
Specyfikacja warunków zamówienia:  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (188 KB) albo odebrać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie.
Osoba do kontaktów z oferentami: Anna Lysko
tel. (32) 216 77 01 w. 24
e-mail: mzozledziny@interia.pl
godziny pracy: od 700 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie. Termin składania ofert upływa 11.06.2012 r. o godz. 900.
Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: -
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2012 r. pod numerem 117631-2012.
Pełną treść ogłoszenia można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (83 KB).

Modyfikacje SIWZ

 • modyfikacja SIWZ z dnia 30.05.2012 - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (91 KB).

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Dostawę głowic do aparatu USG ALOKA SSD 4000" ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2012 pod numerem 117631-2012, w siedzibie zamawiającego (Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 11.06.2012 r. o godz. 900,
 • wybór oferty:
  VIKI-MED,
  ul. Piotra Skargi 8/104, 40-091 Katowice,
 • zbiorcze zestawienie ofert oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (74 KB),
 • wyboru oferty dokonano w dniu 19.06.2012 r.,
 • umowa zostanie zawarta w dniu 26.06.2012 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Furczyk, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny, tel.: (32) 216 76 44, e-mail: mzozledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.06.19
Data udostępnienia: 2012.06.19 18:41:22
Liczba odwiedzin strony: 2652 (ostatnie odwiedziny 2023.01.30 10:24:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny