Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Archiwa Urzędu

Rejestry

Ewidencje

Rejestry

Nazwa Miejsce przechowywania Jednostka prowadząca Sposób udostępniania danych
Centralny rejestr umów w zakresie zobowiązań gminy Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 102 Wydział Finansowy udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr aktów wewnętrznych burmistrza (kierownika Urzędu) Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 110 Referat Kadr i Organizacji udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr decyzji na wycinkę drzew Urząd Miasta Lędziny,
pok. nr 201 ul. Lędzińska 55
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr decyzji o podziale nieruchomości Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 204 Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę budynków i obiektów budowlanych Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 203 Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 203 Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr decyzji w sprawach obronnych Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 106 Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr decyzji w sprawie rozgraniczeń nieruchomości Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 204 Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr decyzji w sprawie ulg i zwolnień w podatkach lokalnych Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 101 Wydział Finansowy udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr dodatków mieszkaniowych Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 107 Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr instytucji kultury Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 109 Wydział Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr kancelaryjny Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 112 Referat Kadr i Organizacji (sekretariat) udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr kontroli wewnętrznych (przeprowadzonych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy) Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 202 Audytor Wewnętrzny udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr kontroli zewnętrznych (przeprowadzonych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy, wraz z zaleceniami i protokołami pokontrolnymi) Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 202 Audytor Wewnętrzny udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr osób o nieuregulowanych stosunku do służby wojskowej Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 106 Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr pełnomocnictw Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 110 Referat Kadr i Organizacji udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr protokołów z posiedzeń komisji Rady Miasta Lędziny Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 114 Biuro Rady Miasta udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr protokołów z sesji Rady Miasta Lędziny Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 114 Biuro Rady Miasta udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr przedpoborowych Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 106 Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr skarg i wniosków Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 112 Referat Kadr i Organizacji udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr uchwał Rady Miasta Lędziny Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 114 Biuro Rady Miasta uchwały dostępne na stronie internetowej Urzędu, ponadto do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr udostępnianych danych osobowych Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 112 Referat Kadr i Organizacji (sekretariat) udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr upoważnień do załatwiania spraw w imieniu burmistrza Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 110 Referat Kadr i Organizacji udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wniosków i interpelacji radnych Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 114 Biuro Rady Miasta udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Miasta Lędziny Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 114 Biuro Rady Miasta udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wydanych paszportów Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 06 Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wyborców (tj. osób uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych, parlamentarnych, referendum) Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 06 Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wydanych zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej Urząd Miasta Lędziny,
pok. nr 201 ul. Lędzińska 55
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr zamówień publicznych Urząd Miasta Lędziny,
pok. nr DG3
ul. Lędzińska 47
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr zarządzeń burmistrza Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 110 Referat Kadr i Organizacji udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr zawiadomień o zmianach w aktach stanu cywilnego Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 07 Urząd Stanu Cywilnego udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 106 Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr zgłoszeń o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną Urząd Miasta Lędziny,
pok. nr 201 ul. Lędzińska 55
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu

Ewidencje

Nazwa Miejsce przechowywania Jednostka prowadząca Sposób udostępniania danych
Ewidencja delegacji, kosztów podróży służbowych radnych i pracowników Urzędu Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 110 Referat Kadr i Organizacji udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja działalności gospodarczej Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 106 Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja dzierżawców i najemców nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 203 Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja kandydatów na ławników Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 114 Biuro Rady Miasta udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja ludności PESEL Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 06 Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 204 Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja osób korzystających ze stypendium miejskiego Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 109 Wydział Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja podatników: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od posiadania psa Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 101 Wydział Finansowy udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja rozpoczętych i oddanych do użytkowania obiektów budowlanych (do dnia 11 lipca 2003 r.) Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 203 Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja sprzedaży mienia komunalnego Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 203 Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (szkoły podstawowe i gimnazja) Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 109 Wydział Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Urząd Miasta Lędziny,
pok. nr 201 ul. Lędzińska 55
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja wieczystych użytkowników gruntów stanowiących własność gminy Lędziny Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 203 Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 112 Referat Kadr i Organizacji (sekretariat) udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja zabezpieczeń dot. przetargów
(gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa)
Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 103 Wydział Finansowy udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja zmian dokonanych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 203 Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926), do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny, w godzinach pracy Urzędu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można pobrać bezpośrednio w formacie Format PDF PDF (72 KB). Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru. Wypełnienie danych osobowych we wniosku nie jest konieczne, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej można pobrać bezpośrednio w formacie Format PDF PDF (425 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.02.10
Data udostępnienia: 2014.02.10 16:51:54
Liczba odwiedzin strony: 14575 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 14:47:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny