Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na dostawę aparatu ultrasonograficznego do gabinetu USG Przychodni Specjalistycznej w Lędzinach przy ul. Pokoju 17 (04/DAG/2013)

Data ogłoszenia przetargu: 9.07.2013
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny
tel.: (0 32) 216 77 01
e-mail: mzozledziny@interia.pl
Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu ultrasonograficznego do gabinetu USG Przychodni Specjalistycznej w Lędzinach przy ul. Pokoju 17 - sztuk 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 SIWZ.
KOD CPV: 33.11.22.00-0.
Termin realizacji zamówienia: 42 dni
Specyfikacja warunków zamówienia:  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (220 KB) albo odebrać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie.
Osoba do kontaktów z oferentami: Anna Lysko
tel. (32) 216 77 01 w. 24
e-mail: mzozledziny@interia.pl
godziny pracy: od 700 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie. Termin składania ofert upływa 18.07.2013 r. o godz. 1115.
Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9.07.2013 r. pod numerem 137807-2013.
Pełną treść ogłoszenia można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (81 KB).

Zapytania i odpowiedzi do przetargu

 • zapytania i odpowiedzi do przetargu z dnia 12.07.2013 - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (119 KB),
 • zapytania i odpowiedzi do przetargu z dnia 15.07.2013 - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (115 KB).

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Dostawę aparatu ultrasonograficznego do gabinetu USG Przychodni Specjalistycznej w Lędzinach przy ul. Pokoju 17" ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9.07.2013 pod numerem 137807-2013, w siedzibie zamawiającego (Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 18.07.2013 r. o godz. 1115,
 • wybór oferty:
  MEDICAL NET Sp. z o.o.,
  ul. Macieja Rataja 64, 61-695 Poznań,
 • zbiorcze zestawienie ofert oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (26 KB),
 • wyboru oferty dokonano w dniu 19.07.2013 r.,
 • umowa zostanie zawarta w dniu 22.09.2013 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Furczyk, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny, tel.: (32) 216 76 44, e-mail: mzozledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.07.19
Data udostępnienia: 2013.07.19 20:34:48
Liczba odwiedzin strony: 2122 (ostatnie odwiedziny 2023.01.20 20:03:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny