Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu ul. Pokoju 17 przy MZOZ w Lędzinach (07/DAG/2013)

Data ogłoszenia przetargu: 10.12.2013
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny
tel.: (0 32) 216 77 01
e-mail: mzozledziny@interia.pl
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu ul. Pokoju 17 przy MZOZ w Lędzinach.
KOD CPV: 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.32.20.00-3.
Termin realizacji zamówienia: 31.12.2014
Specyfikacja warunków zamówienia:  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (170 KB) albo odebrać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie.
Osoba do kontaktów z oferentami: Anna Lysko
tel. (32) 216 77 01 w. 24
e-mail: mzozledziny@interia.pl
godziny pracy: od 700 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie. Termin składania ofert upływa 19.12.2013 r. o godz. 900.
Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: -
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2013 r. pod numerem 268125-2013.
Pełną treść ogłoszenia można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (86 KB).

Zapytania i odpowiedzi do przetargu

 • zapytania i odpowiedzi do przetargu z dnia 16.12.2013 - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (132 KB).

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu ul. Pokoju 17 przy MZOZ w Lędzinach" ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2013 pod numerem 268125-2013, w siedzibie zamawiającego (Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 19.12.2013 r. o godz. 900,
 • wybór oferty:
  Kardamon Catering,
  ul. Antena 11e, 43-200 Pszczyna,
 • zbiorcze zestawienie ofert oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (116 KB),
 • wyboru oferty dokonano w dniu 19.12.2013 r.,
 • umowa zostanie zawarta w dniu 30.12.2013 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Furczyk, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny, tel.: (32) 216 76 44, e-mail: mzozledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.12.19
Data udostępnienia: 2013.12.19 21:38:29
Liczba odwiedzin strony: 2071 (ostatnie odwiedziny 2023.01.26 16:05:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny