Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w gminie Lędziny

Data ogłoszenia przetargu: 26.03.2015
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Urząd Miasta Lędziny
ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, 216 62 91, 216 63 01
tel./fax: (0 32) 216 65 08
e-mail: um@ledziny.pl
Przedmiot zamówienia: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w gminie Lędziny.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 48.61.00.00-7, 72.26.30.00-6, 80.53.31.00-0, 30.20.00.00-1.
Termin realizacji zamówienia: 30.06.2015
Specyfikacja warunków zamówienia:  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (7576 KB) albo odebrać w siedzibie zamawiającego (ul. Lędzińska 47, I piętro) w pokoju nr DG5.
Osoba do kontaktów z oferentami: Iwona Dworak
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Lędzińska 47, pok. nr DG5, tel. (32) 216 65 11 do 13 w. 149
e-mail: przetargi@ledziny.pl
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie (I piętro). Termin składania ofert upływa 7.04.2015 r. o godz. 1000.
Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 80%
rodzaj oferowanych platform programowych - 20%
Wadium: 20 000 zł
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2015 pod numerem 42587-2015.
Pełną treść ogłoszenia można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (374 KB).

Zapytania i odpowiedzi do przetargu

 • zapytania i odpowiedzi do przetargu z dnia 31.03.2015 - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (414 KB).

Modyfikacje SIWZ

 • modyfikacja SIWZ z dnia 31.03.2015 - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (682 KB),
 • zmiana ogłoszenia o przetargu z dnia 1.04.2015 - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (289 KB).

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w gminie Lędziny" ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2015 pod numerem 42587-2015, w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 7.04.2015 r. o godz. 1000,
 • wybór oferty:
  Rekord SI Sp. z o.o.,
  ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała,
 • uzasadnienie wyboru oferty:
  oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; wybrana oferta jest najkorzystniejsza przy uwzględnieniu kryteriów określonych w rozdziale 13 SIWZ,
 • zbiorcze zestawienie ofert oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (320 KB),
 • wyboru oferty dokonano w dniu 9.04.2015 r.,
 • umowa zostanie zawarta po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Basiaga, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47, pok. nr DG3, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 154, e-mail: inwestycje@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.09
Data udostępnienia: 2015.04.09 20:15:26
Liczba odwiedzin strony: 1357 (ostatnie odwiedziny 2023.01.21 07:14:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny