Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwała nr XV/116/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.11.2011 w sprawie przyjęcia Programu promocji zdrowia dotyczącego szczepień dodatkowych (zalecanych) niemowląt z ciąż mnogich (dwojaczków, trojaczków itd.)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 218 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654), Rada Miasta uchwala:

§1

Przyjąć Program promocji zdrowia dotyczący szczepień dodatkowych (zalecanych) niemowląt z ciąż mnogich (dwojaczków, trojaczków itd.).

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Traci moc uchwała nr IV/26/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu promocji zdrowia dotyczącego szczepień dodatkowych (zalecanych) niemowląt z ciąż mnogich (dwojaczków, trojaczków itd.).

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XV/116/11

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (502 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.11.24
Data udostępnienia: 2011.12.23 21:03:14
Liczba odwiedzin strony: 1226 (ostatnie odwiedziny 2021.04.18 15:19:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny