Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Referaty Urzędu Miasta
Referat ds. Funduszy Europejskich
Referat Kadr i Organizacji
Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Referaty Urzędu Miasta
Rejestr zmian strony
Data modyfikacji Zakres modyfikacji
2015.08.10 22:05:10 Dodanie Referatu Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy i zmiana nazwy jednostki z: Referat ds. Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą na Referat ds. Funduszy Europejskich zgodnie z zarządzeniem nr 0050.177.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 23.07.2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Lędzinach (strona aktualna)
2014.02.10 16:51:59 Usunięcie Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych i zmiana nazwy jednostki z: "Referat ds. Funduszy Strukturalnych i Współpracy z Zagranicą" na: "Referat ds. Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą" zgodnie z zarządzeniem nr 0050.658.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 8.01.2014 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2013.12.03 19:14:17 Zmiana pomieszczeń Referatu ds. Funduszy Strukturalnych i Współpracy z Zagranicą
2013.03.13 19:04:23 Zmiana pokoi i numerów telefonów Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych
2012.01.20 23:34:22 Zmiana nazwy i numerów telefonów Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych i usunięcie Referatu Edukacji, zmiana numerów pokoi i telefonów w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych zgodnie z zarządzeniem nr 0050.241.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.12.2011 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2011.09.16 23:35:37 Zmiana nazw referatów: Referatu Kultury, Spraw Społecznych i Sportu oraz Referatu ds. Funduszy Strukturalnych i Współpracy z Zagranicą zgodnie z zarządzeniem nr 0050.140.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.07.2011 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2011.02.18 17:37:32 Zmiana adresów e-mail Referatu ds. Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą
2011.02.04 18:56:18 Zmiana adresu Referatu Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta oraz Referatu ds. Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą
2010.01.26 20:32:38 Zmiana numerów telefonów
2008.12.09 01:41:55 Zmiana nazwy Referatu ds. Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą oraz usunięcie Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości
2008.05.27 23:14:23 Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść strony
2008.05.15 23:16:17 Zmiana nazwy z Referatu Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą na Referat ds. Funduszy Strukturalnych i Współpracy z Zagranicą; z Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na Referat Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta oraz dodanie Referat Edukacji zgodnie z zarządzeniem nr 0151/245/08 burmistrza miasta Lędziny z dnia 6.02.2008
2007.12.12 01:35:33 Aktualizacja danych teleadresowych Referatu Kadr i Organizacji
2007.10.10 21:57:58 Aktualizacja danych teleadresowych Referatu Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą
2007.05.02 22:51:06 Aktualizacja siedziby Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych, Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości
2007.03.20 22:50:45 Usunięcie Referatu Spraw Obywatelskich i Administracji, usunięcie Referatu Rozwoju Gospodarczego, Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą, dodanie Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości, dodanie Referatu Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą zgodnie z zarządzeniem nr 0151/13/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.01.2007 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny
2006.12.26 01:01:25 Zmiana nr pokoju osoby odpowiedzialnej za treść strony
2006.12.15 22:01:21 Aktualizacja numerów pokoi Referatu Kadr i Organizacji
2006.11.25 22:05:25 Aktualizacja adresów e-mail Referatu Kadr i Organizacji
2006.11.20 19:54:47 Zmiana numerów telefonów Referatu Rozwoju Gospodarczego, Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą
2006.09.05 21:35:39 Aktualizacja adresów e-mail Referatu Rozwoju Gospodarczego, Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą
2006.06.19 20:56:39 Zmiana nazwy Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych oraz Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
2004.07.18 02:32:43 Aktualizacja numerów telefonów
2004.05.24 01:35:35 Aktualizacja numerów pokoi
2004.05.13 23:51:27 Aktualizacja numerów telefonów
2003.07.24 21:17:33 Aktualizacja numerów telefonów i pokoi
2003.07.14 05:04:39 Aktualizacja adresów e-mail
2003.07.10 00:42:01 Udostępnienie strony

 

e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny