Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku
 Strona archiwalna z dnia 2005.03.09 23:17:58 powrót do aktualnej strony
 

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XXXIV/193/2005
z dnia 24.02.2005
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2005 rok
XXXIII/192/2005
z dnia 14.02.2005
w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Lędzinach na rzecz Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przeznaczeniem na tworzenie i rozwój Piastowskiego Parku Przemysłowego
XXXIII/191/2005
z dnia 14.02.2005
w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do realizacji działania "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, poprzez przystąpienie do tworzenia i uczestnictwo w organizacji rozwoju Piastowskiego Parku Przemysłowego
XXXIII/190/2005
z dnia 14.02.2005
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach
XXXII/189/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
XXXII/188/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie przeznaczenia gruntów będących w zasobach gminy Lędziny na potrzeby tworzenia Parku Przemysłowego
XXXII/187/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie przeznaczenia gruntów oraz budynków byłej Scholi Nostra na potrzeby tworzenia Parku Przemysłowego
XXXII/186/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie "Ekspertyzy dotyczącej budynków Gimnazjum nr 1, byłej szkoły Schola Nostra i Szkoły Podstawowej nr 1 pod kątem przyszłej siedziby Gimnazjum nr 1 w Lędzinach"
XXXII/185/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie zamiany gruntów
XXXII/184/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat części działki nr 1263/1 o pow. ok. 2 000 m2 oraz działki 1261/1 o pow. 425 m2 zabudowanej obiektem byłej stacji transformatorowej położonej przy ul. Hołdunowskiej w Lędzinach
XXXII/183/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do opracowania dokumentów strategii, planów i programów działania w zakresie rozwoju lokalnego i rewitalizacji gminy do roku 2015
XXXII/182/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla gminy Lędziny
XXXII/181/2005
z dnia 27.01.2005
w sprawie przyjęcia "Systemu zarządzania energią i środowiskiem w gminie Lędziny"

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.03.09
Data udostępnienia: 2005.03.09 23:17:58

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny